Podatki Zapłacisz Przez Internet

Added By Catali21R - Mar 5, 2015 - Shopping

Description

Ulga rehabilitacyjna , zgodnie z decyzją ustawodawcy, przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i ich opiekunom - osobom dowożącym je na miejsce leczenia lub rehabilitacji.