Podatek

Added By DevonCate - Mar 7, 2015 - Art & Culture

Description

Zniesienie granic wewnętrznych w Unii Europejskiej, niskie zarobki w Polsce oraz korzystny stosunek wymiany między walutami przyczyniły się do emigracji zarobkowej Polaków za granicą.